24 Sep, 18

A Sas-hegy Védő Egyesület

Az Egyesület 1990 ápr. 20-án alakult meg, ennek emlékét őrzi a Dayka G. utca és Brassó utca sarkán álló oszlopos tölgy, amelyet akkor ültettünk.

Miért alakult az Egyesület?

 • Elsősorban a természeti értékek, az egészséges környezet védelmére,   konkrétan a Sas-hegyi Természetvédelmi Terület, valamint a terület védelmét   biztosító déli lejtő megóvására.
 • Másodsorban célunk az itt élők és a helyi hatóság (Önkormányzat) közötti közvetlen   kapcsolat megteremtése, a problémák felvetése főként az egészségvédelem és   környezetvédelem szempontjából.

 

Mi az Egyesület tevékenysége?

1993. áprilisi Önkormányzati Testületi Határozat alapján elindulhatott a Déli lejtő védetté (védőövezetté) nyilvánítása.

Már a Fővárosi Általános Rendezési Tervben is ez a terület, mint turisztikai erdő szerepel.

 1. A fenti célért folytatott az Egyesület küzdelmet a lakosság támogatásával (500 aláírás, tiltakozó rendezvények a beépítés ellen) Tudományos dolgozatok készültek az érvek alátámasztására (Dr. Bohn Péter geológus, Dr. Milkovits István botanikus)
 2. A környezetvédelem népszerűsítésére gyermek rajzpályázatot hirdettünk. A díjkiosztás a TIT Stúdióban volt. Az első helyezett 10 éves kisfiú rajza később Föld napi plakátként szerepelt.
 3. Évente tavasszal, ősszel hulladék-gyűjtést rendezünk a lakosság részvételével a Déli lejtőn és közterületen. Ebben az évben az erről készült képekkel részt vettünk a "Tiszta Magyarországot" pályázaton az Önkormányzat szervezésében.
 4. Évente a Madarak és fák napján (május második vasárnapja) a lakosság részére látogatást szervezünk szakvezetéssel a TVT zárt területére.
 5. Általában évente megjelentetjük a Sas-hegy újságot, amely beszámol a sikerekről, kudarcokról, lakosságot érintő kérdésekről.
 6. A Déli lejtő "hasznosítása" érdekében - részint az Egyesület támogatásával és felkérésünkre - a Pagony kert- és tájtervező Kft. a déli lejtőre tanulmánytervet dolgozott ki, amelyet az Önkormányzat illetékeseinek juttattunk el. Ez a terv madárvárta és tanösvény kialakítására készült.
 7. Évente közterületre (Budaörsi út mentén, Sas-hegyen lévő víztározó környékére, stb.) ültettünk fákat a Dayka G. utca felső szakaszára, majd nov. 20-án pedig a Homonna utcában.
 8. Lakossági fórumokat is szerveztünk ismert tudósok részvételével. ("Budapest légveszélyben" - 270 fő, "Sas-hegy értékei", stb.)
 9. A Sas-hegyi légcsatorna védelmében felszólaltunk a gigantikus sűrű beépítési tervek ellen. A szélcsatorna biztosítja a város távolabbi részének átszellőzését is. Hatásának megakadályozása káros (Meteorológiai Int. tanulmánya)
 10. Évek óta tiltakozunk lakossági támogatással az egészségre káros szennyező anyagok környezetbe juttatása ellen. (Pl. Geofizikai Kutatóintézet - Bp. XI. Homonna u. 1.sz. alatti telepén folyó ipari tevékenység ellen: autószerelés és fényezés, izotóptárolás és manipuláció ellen; Rubin péküzem gázkéményének üzemelése miatt)
 11. Szót emeltünk a parkolási anomáliák ellen. (Nem a Rubin Irodaház parkolójában állnak meg a buszok és autók, hanem a szűk utcákban a kitett tilos táblák ellenére)
 12. Szakértő tagtársaink hozzászóltak az elkészült rendezési tervekhez és azok hibáit írásban is megküldték az illetékeseknek (Önkormányzat). Sajnos az egy-két szintes családi házak helyett épülő többszintes társasházaknál a zöldterületek csökkennek, és nehezen biztosítható a nyugodt, egészséges lakókörnyezet a növekvő autóforgalom miatt is.

 

Melyek az Egyesület tervei?

 1. Szeretnénk eddigi tevékenységünket folytatni, ennek feltétele az is, hogy az eddigi anyagi támogatást az Önkormányzati pályázatok révén megkaphassuk és a lakossági SZJA 1%-os támogatását is továbbra is élvezhessük.
 2. Szeretnénk, ha a Déli lejtőn megvalósulna a tanulmányterv szerint a lakosság részére pihenést, kikapcsolódást nyújtó madárvárta és tanösvény.
 3. Szeretnénk megóvni a TVT zárt területének értékeit, amelyeket utóbbi időben vandál pusztítások fenyegetnek (kerékpárosok tönkre teszik az aljnövényzetet). Dr. Persányi Miklós miniszter úrhoz is fordultunk védelmi kerítés finanszírozása, és a terület őrzésének megoldásáért.