18 Dec, 18

A Sas-hegy Védő Egyesület

Az Egyesület 1990 ápr. 20-án alakult meg, ennek emlékét őrzi a Dayka G. utca és Brassó utca sarkán álló oszlopos tölgy, amelyet akkor ültettünk.

Miért alakult az Egyesület?

 • Elsősorban a természeti értékek, az egészséges környezet védelmére,   konkrétan a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület, valamint a terület védelmét biztosító pufferterületek megóvására.
 • További célunk az itt élők és a helyi hatóságok (Hegyvidék - és Újbuda Önkormányzat) közötti közvetlen kapcsolat megteremtése, az egészségvédelem és környezetvédelem szempontjainak érvényesítése a helyhatósági döntésekben.

 

Mi az Egyesület tevékenysége?

1993. áprilisi Önkormányzati Testületi Határozat alapján elindulhatott a hegyláb déli oldalának védetté (védőövezetté) nyilvánítása.

Már a Fővárosi Általános Rendezési Tervben is ez a terület, mint turisztikai erdő szerepel.

 1. A fenti célért folytatott az Egyesület küzdelmet a lakosság támogatásával (500 aláírás, tiltakozó rendezvények a beépítés ellen) Tudományos dolgozatok készültek az érvek alátámasztására (Dr. Bohn Péter geológus, Dr. Milkovits István botanikus)
 2. A környezetvédelem népszerűsítésére gyermek rajzpályázatot hirdettünk. A díjkiosztás a TIT Stúdióban volt. Az első helyezett 10 éves kisfiú rajza később Föld napi plakátként szerepelt.
 3. Évente tavasszal, ősszel hulladék-gyűjtést rendezünk a lakosság részvételével a hegylábon és a kapcsolódó közterületeken. 
 4. Évente tavasszal a Madarak és fák napján (május második vasárnapja), és ősszel októberben a lakosság részére látogatást szervezünk szakvezetéssel a fokozottan védett területre.
 5. Ha tehetjük évente megjelentetjük a Sas-hegy újságot, amely beszámol a sikerekről, kudarcokról, lakosságot érintő kérdésekről.
 6. A déli hegylábi terület "hasznosítása" érdekében - részint az Egyesület támogatásával és felkérésünkre - a Pagony kert- és tájtervező Kft. tanulmánytervet dolgozott ki, amelyet az Önkormányzat illetékeseinek juttattunk el. Ez a terv madárvárta, futó- és tanösvény, kutyafuttató,  kialakítására készült.
 7. Egyik kedvenc foglalatosságunk a faültetés. Ahol biztosítva látjuk a lakosság által a facsemeték öntözését, Egyesületünk nem csupán tanácsot ad, de anyagilag is hozzájárul a megfelelő fafajú csemete beszerzéséhez és a védelmükhöz szükséges eszközökhöz is.
 8. Lakossági fórumokat is szerveztünk ismert tudósok részvételével. ("Budapest légveszélyben" - 270 fő, "Sas-hegy értékei", Dayka Liget közforgalom előtti megnyitása ellen)
 9. A Sas-hegyi légcsatorna védelmében felszólaltunk a gigantikus méretű beépítési tervek ellen. A szélcsatorna biztosítja a város távolabbi részének átszellőzését is. 
 10. Évek óta tiltakozunk lakossági támogatással az egészségre káros szennyező anyagok környezetbe juttatása ellen. 
 11. Szót emeltünk a parkolási anomáliák ellen. 
 12. Szakértő tagtársaink hozzászóltak az elkészült rendezési tervekhez és azok hibáit írásban is megküldték az illetékeseknek (Önkormányzat). Sajnos az egy-két szintes családi házak helyett épülő többszintes társasházaknál a zöldterületek csökkennek, és nehezen biztosítható a nyugodt, egészséges lakókörnyezet a növekvő autóforgalom miatt is.

 

Melyek az Egyesület tervei?

 1. Szeretnénk eddigi tevékenységünket folytatni, ennek feltétele az is, hogy az eddigi anyagi támogatást az Önkormányzati pályázatok révén megkaphassuk és a lakossági SZJA 1%-os támogatását is továbbra is élvezhessük.
 2. Szeretnénk, ha a déli hegylábon megvalósulnának a tanulmányterv szerint a lakosság részére pihenést, kikapcsolódást nyújtó átalakítások.
 3. Ismeretterjesztéssel szeretnénk hozzájárulni a TVT fokozottan védett értékeinek megismertetéséhez.